SATNICA SADRŽAJCENA PO SEKUNDI
06:00 – 22:00Celodnovni program Bg/mreža160/200 din.
00:00 – 00:00Lokalne radio stanice (Niš ili Novi Sad)25 din.
09:00 – 00:00Samostalna seča Bg/mreža240/300 din.
22:00 – 06:00Night time Bg/mreža90/110 din.
06:00 – 24:00PR – Voditeljski čitane reklame Bg/mreža220/270 din.
06:00 – 24:00PR – Voditeljski čitane reklame lokalna radio stanica50 din.
07:00 – 24:00Politički marketing Bg/mreža320/400 din.
07:00 – 24:00Politički marketing lokalna radio stanica50 din.
SPONZORSTVA (emitovanje spota do 15 sec + voditeljska najava)CENA
Vremenska prognoza u vestima - ponedeljak - subota - 5x dnevno Brend i slogan u najavi bez spota

250.000

Vremenska prognoza u vestima - 5x dnevno Brend i slogan u najavi, 5x emitovanje reklamnog jingla375.000
Vremenska prognoza, izveštaj 6x dnevno, brend i slogan u najavi, emitovanje spota do 20 sekundi320.000
PRODUKCIJA RADIO SPOTOVA 
Spot (Jedan vokal sa muzičkom podlogom)Od 20.000
Jednostavniji spot (Scenario do 2 vokala uz efekte i muzička podloga.)25.000
Igrani spot (Kreativa, Scenario sa više vokala uz efekte i komponovanu ili autorsku muziku.)60.000

Povlastice za veći broj emitovanja.
Napomena: u cene nije uračunat PDV
Cenovnik važi od 01.04.2023.