SATNICA SADRŽAJCENA PO SEKUNDI
06:00 – 24:00Celodnovni program Bg/Bg+Ns+Ni120/ 140 din.
09:00 – 16:00Samostalna seča230 din.
24:00 – 06:00Night time80/90 din.
07:00 – 24:00PR – Voditeljski čitane reklame230 din.
07:00 – 24:00Lokalne radio stanice (Niš ili Novi Sad)20 din.
SPONZORSTVA (emitovanje spota do 15 sec + voditeljska najava)CENA
Vremenska prognoza u vestima - 6x dnevno - Brend i slogan u najavi bez spota

200.000

Vremenska prognoza u vestima - 6x emitovanje reklamnog jingla do 20 sekundi i brenda u nazivu270.000
Sponzorstvo vesti, 6x dnevno Brend i slogan u najavi bez spota200.000
Sponzorstvo vesti, 6x emitovanje reklamnog jingla do 20 sekundi i brenda u nazivu270.000
Vremenska prognoza, izveštaj 6x dnevno, brend i slogan u najavi, emitovanje spota do 20 sekundi275.000
PRODUKCIJA RADIO SPOTOVA 
Spot (Jedan vokal sa muzičkom podlogom)Od 20.000
Jednostavniji spot (Scenario do 2 vokala uz efekte i muzička podloga.)25.000
Igrani spot (Kreativa, Scenario sa više vokala uz efekte i komponovanu ili autorsku muziku.)45.000

Povlastice za veći broj emitovanja.
Napomena: u cene nije uračunat PDV
Cenovnik važi od 15.05.2022.